Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for IT-Compuservice

 

 

 1. Generelt
  • Hjemmesiden itcompuservice.dk drives af IT-Compuservice V/Kristian Friis, CVR-nr.: 29261814, Middelfartvej 113G, 5610 Assens tlf: 24406947, e-mail: info@itcompuservice.dk.
  • Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle bestillinger fra IT-Compuservice, med mindre andet er aftalt med og skriftligt bekræftet af IT-Compuservice.
  • De til enhver tid gældende forretningsbetingelser findes på itcompuservice.dk. Der tages forbehold for at foretage rettelser heri. 
 1. Aftaleindgåelse
  • Ved accept af nærværende forretningsbetingelser erklærer du, at have læst og forstået betingelserne. Du accepterer samtidig, at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. 
 1. Varen
  • IT-Compuservice leverer Computerkomponenter, software og ydelser.
  • Leverancen omfatter den vare, der er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, leveres IT udstyr indpakket fra leverandør. Opsætning og konfigurering er ikke indbefattet i leverance af udstyr.
 1. Ordrebekræftelse
 • Du foretager bestilling enten telefonisk, via hjemmesidens kontaktformular.
 • På baggrund af din ordre fremsender IT-Compuservice en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til IT-Compuservice senest 2 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens dato, ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig. Modtager du ikke en ordrebekræftelse inden for 1 dage, skal du straks kontakte IT-Compuservice på info@itcompuservice.dk  IT-Compuservice kan annullere en ordre, hvis det ikke er muligt at levere det bestilte udstyr. Du vil blive underrettet hurtigst muligt herom.

 

 1. Betalingsbetingelser
  • Priser for Ydelser fremgår af info@itcompuservice.dk  Alle priser er eksklusiv moms.
  • Ved forsinket betaling opkræves, ud over det forfaldne beløb, rente af det forfaldne beløb i henhold til rentelovens bestemmelser, samt gebyrer i henhold til samme lov. 
 1. Levering af udstyr og ansvar herfor
  • Udstyr leveres i original emballage.
  • IT-Compuservice leverer udstyret på adressen for ordrebekræftelsen
  • Du skal selv sørge for installation af udstyret, medmindre andet aftales særskilt og skriftligt. Vejledning er vedlagt i kassen.
  • Alt udstyr fra IT-Compuservice, er IT-Compuservice ejendom, indtil udstyret er fuldt betalt
 1. Returnering af udstyr
  • Det er ikke muligt at returnerer Udstyr. Købt og opsat udstyr tages ikke retur.

 

 1. Ansvar for udstyr
  • Du er ansvarlig for korrekt anvendelse og opbevaring af det leverede udstyr.
 1. Mangler ved udstyret
  Du er forpligtet til straks efter modtagelsen af udstyret, at foretage kontrol heraf.
 • Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved det leverede udstyr, skal IT-Compuservice straks kontaktes, således at afhjælpning kan finde sted.
 • Dette gælder dog ikke, såfremt fejlen skyldes din misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for din regning.
 1. Afbestilling
  • Ønsker du at annullere eller ændre en ordre, skal dette ske skriftligt pr. e-mail til info@itcompuservice.dk, og senest 4 arbejdsdage inden datoen for aftalen, således at
   udstyret endnu ikke er afsendt fra lageret. Er udstyret afsendt fra lageret, kan ordren ikke annulleres.
  • Ved annullering betales 50 % købsbeløbet til IT-Compuservice. 
 1. Fortrydelsesret
  • IT-Compuservice leverer tilpasset computerudstyr, og der er dermed tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer og som har fået et tydeligt personlig præg og som dermed er undtaget fra forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelse, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 3.Du kan derfor ikke fortryde dit køb hos IT-Compuservice. 
 1. Datapolitik
 1. IT-Compuservice opbevarer ikke personfølsomme oplysninger.

 

 1. Klage og tvister
  • Hvis du som forbruger vil klage over IT-Compuservice eller vores produkter, bedes du i første omgang sende en mail til info@itcompuservice.dk
   Hvis din klage afvises har du mulighed for at indbringe denne for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagesager i Forbrugerklagenævnet skal først igennem Center for Klageløsninger via onlineportalen Klage: Varer/ydelser (forbrug.dk). For yderligere information kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon nr.: 41 71 50 00.
  • Tvister mellem dig og IT-Compuservice afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.